header

CONPrACT

Construiește-ți Viitorul Prin Stagii De Practică!
Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”

Titlul proiectului: CONPrACT - Construiește-ți viitorul prin stagii de practică!

Contract: POCU/90/6.13/6.14/107330

COD: SMIS 107330

Beneficiar: Universitatea "Politehnica" Timișoara

Valoarea Proiectului: 1.335.457,31 LEI